6.6.2019

Co je Bio-rezonance

Bio-rezonance je zastřešující pojem, který je tradičně používán k popisu interakce mezi bio-polem živého organismu a vzorci frekvence, jež spolu na určité úrovni reagují. Je mnoho různých typů a bio-resonančních způsobů, které tento termín zahrnuje. Je to schopnost vnější frekvence/vzorce rezonovat s určitou položkou v bio-poli fyzického těla. Bio-rezonance je vědomá interaktivní výměna mezi vědomím živého organismu a formy bio-rezonance jako například bio-rezonančním zařízením.

blog
6.6.2019

Principy Bio-rezonanční terapie

Bio-energetické vyrovnání je založeno na principu, že lidské tělo vše prožité, pozitivní i negativní, uchovává v kvantové energetické paměti. V průběhu celého života, naakumulované negativní prožitky zapříčiňují, že mentální a fyzická traumata postupně začínají bránit volnému toku vitální energie v meridiánech a energetickém poli lidského těla.