Principy Bio-rezonanční terapie

Principy Bio-rezonanční terapie

Bio-energetické vyrovnání je založeno na principu, že lidské tělo vše prožité, pozitivní i negativní, uchovává v kvantové energetické paměti. V průběhu celého života, naakumulované negativní prožitky zapříčiňují, že mentální a fyzická traumata postupně začínají bránit volnému toku vitální energie v meridiánech a energetickém poli lidského těla.

Bio-rezonanční terapie nabízí tělu široce rozmanité energetické vzorce. Tělu jsou aplikovány prospěšné vzorce, zatímco nepotřebné vzorce jsou jednoduše odstraněny. Energetické vzorce mající pozitivní vliv pro tělo jsou specificky propojené s mladými a zdravými tělesnými orgány a žlázami. Tyto vzorce dospělým, nějakým způsobem traumatizovaným, orgánům často chybí. Jsou-li zdravé vzorce těmto orgánům dodány, jsou jimi absorbovány a následně využity pro obnovu optimální efektivity a jejich vitální funkci. Energetické vzorce, jež jsou náchylné k akumulaci negativních vlivů, obsahují stopy minulých infekcí, naakumulované toxiny, fyzická a emoční traumata. Tyto vzorce mohou být za použití identických terapeutických vzorců, rezonujících harmonicky se stopami, bezpečně a snadno časem odstraněny, jejich postupným narušením a disperzí.

Cílem Bio-rezonanční terapie je obnovení zdravých energetických vzorců orgánů těla a odstranění všech škodlivých vzorců z energetického pole. V čakrách a meridiánech je obnoven volný tok energie. Výsledkem této obnovy je vylepšení mentální jasnosti, vitality a optimální kondice. Komplexní energetické vyrovnání nabízené systémem e-Lybra® by mělo být považováno za důležitý doplněk k jakémukoliv léčebnému programu.

Systém e-Lybra® nabízí všechny způsoby obsažené v jiných energeticky vyrovnávacích a vibračních terapiích, včetně homeopatie, Bachovy květové terapie, akupunktury, Reiki a Shiatsu. Energetické harmonizování synergeticky podporuje i další fyzické terapie – dietu, klinickou výživu, přírodní a konvenční drogovou léčebnou terapii. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo být energetické vyrovnání systémem e-Lybra® kombinováno se zmíněnými přístupy, jako část plně integrovaného, optimálního léčebného programu.