e-Lybra®

Co je to e-Lybra®?

Systém e-Lybra® je navržen tak, aby lidem přinesl energetickou rovnováhu. Tato jedinečná technologie byla vyvinuta, aby za pomoci použití plně interaktivního počítačového programu napojeného na bio-rezonanční zařízení umožnila terapeutům u klienta zjistit a odstranit nerovnováhu. E-Lybra® se snadno používá, má ergonomickou počítačovou obrazovku s nákresy, které uživatele provádí při analyzování a následném procesu vyvážení.

Jak e-Lybra® pracuje?

E-Lybra® analyzuje nerovnováhy v bio-poli klienta a zároveň vytváří bio-rezonanční vzorce, které harmonizují nalezené nerovnováhy. Tyto bio-rezonanční balanční vzorce jsou vysílány ke klientovi v průběhu sezení přes spojovací kabely. Systém e-Lybra® dokáže odstranit nerovnováhy v oblasti kompletního fyziologického těla, a dále také harmonizovat psychologické, emocionální a jemné energetické systémy. Systém má 222 kategorií obsahujících přes 330 000 bio-rezonančních vzorců, které utváří ucelený obraz stavu lidského těla.


Vytvořený profil slouží k detailnímu analyzování nerovnováhy a vysílání balančních signálů klientovi. Zjištěné informace z každé provedené analýzy klienta jsou zaznamenávány a uchovávány v systému. Systém nemá nastavené limity pro množství klientů ani pro počet zaznamenaných sezení.

Všechny nápravné bio-rezonanční vzorce přijímané klientem v průběhu sezení, je možno taktéž klientovi s sebou automaticky naprogramovat do bio-rezonančních kapslí nebo kapek.

Proč byl vyvinut systém e-Lybra®?

Původ mnohých zdravotních obtíží nalezneme v emocionálním, mentálním nebo psychologickém traumatu, který narušuje různé systémy těla a posléze způsobí změny jejich patologie k horšímu. E-Lybra® určuje a poskytuje bio-rezonanční vzorce, které pomáhají trvale se zbavit traumatu a vyrovnávají nahromaděnou energii okolo patologického nálezu.

Podrobný popis činnosti e-Lybry®

Zkušenější terapeuti mohou používat nejen automatické programy, ale také využít neskýtané možnosti systému e-Lybry®. Terapeuti mohou hledat v úplné databázi bio-rezonančních vzorců a zvolit její části či jednotlivé  položky a ty spojit do vzorce. V systému neexistuje limit pro počet ukládaných vzorců ani omezení jejich maximální velikosti.

Každý vzorec má svůj název a může být seskupen s jinými. Druhové nebo speciálně vytvořené vzorce jsou zařazeny do profilu klienta automaticky a mohou být použity při analyzování a procesu nápravy. Z 222 kategorií, ve kterých se nalézá několik stovek vzorců, je možno vybrat a použít pouze na pár sekund určité vzorce, a tím vytvořit speciální vzorec pro specifickou nerovnováhu, například: synoviální tekutina v koleni, kosti v zápěstí, všechny orgány a kompletní systémy těla.

Mnozí terapeuti sami vytváří úspěšné vzorce, použitelné pro vytvoření rovnováhy v jednotlivých případech a terapiích. Další funkce e-Lybry® umožňují terapeutům kontrolu nerovnováhy jednotlivých částí fyzického těla a vytvořit kompletní balanční vzorec. Taktéž je v systému zahrnut úplný seznam alergií a nesnášenlivostí.

Další možnosti e-Lybry® 

E-Lybra® může být použita v kombinaci s alopatickou medicínou, stejně jako kterákoliv jiná terapie. Četně je také využívána pro urychlení procesu hojení po zranění nebo lékařském zákroku. Systém e-Lybra® dokáže odhalit nerovnováhu objevující se v bio-poli člověka v jejím počátku, a tedy předejít onemocnění. Představuje důležitou pomoc pro rychlý start regeneračního systému těla.

Jak to funguje?

Unikátní propojení mezi bio-rezonančním systémem a klientem umožňuje přímou komunikaci s jeho autonomním vědomím. Tento „most“ je klíčem interakce mezi analyzováním klientova bio-pole a jeho navrácení do rovnováhy. Nikdy v historii lidstva nedosáhla vyvinutá technologie takové úrovně, jako nyní technologie e-Lybra®, umožňující práci s takovouto úrovní vědomí a možností změnit bio-chemii organismu člověka.

Typický balanční program se skládá z počátečního 8 minutového skenování celého těla. Toto skenování je automaticky prováděno z 222 kategorií a na jeho základě je sestaven profil klienta. Tento profil dále slouží následnému, zhruba 40 minutovému programu analyzování a vyrovnávání, kdy lze použít i další specializované vzorce, jako například: léčba závislosti, srovnání tělesné váhy, aj.. V průběhu procesu e-Lybra® vytváří bio-rezonanční vzorce, přenášené klientovi, které lze zároveň ukládat do bio-rezonanční kapsle, kterou si klient odnese a poté ji nosí na těle. Na konci programu analýzy a vyrovnání je během dalších 8 minut sestaven nový tělesný status, na kterém jsou zaznamenány změny v bio-poli klienta.

Jak pracuje e-Lybra® na dálku?

Systém e-Lybra® byl navržen tak, že vytváří most mezi systémem a vědomím klienta, a tím umožňuje účinně vyrovnávat energii na dálku, tzn. bez přímého kontaktu s klientem. Přestože toto mnohým nováčkům zní trochu „přitažené za vlasy“, ve skutečnosti se však jedná o běžnou praxi. Pro vytvoření co nejsilnějšího mostu pracuje e-Lybra® se vzorkem vlasů nebo jiným bio vzorkem klienta, který je podroben elektronické rezonanci, čímž je vytvořena signatura vlasového vzorku. Tím je vytvořeno elektromagnetické pole a unikátní energetické propojení s klientem. Toto „propojení“ je označeno a uloženo v systému e-Lybry®. Je-li klient vyrovnán na dálku, slouží toto uložené spojení k získávání informací o klientovi a posílání vzorců právě přes tento kvantový most. Jen jednou stačí okusit tuto zkušenost a většina terapeutů přistoupí na využívání e-Lybry® na dálku kdykoliv a kdekoliv je to možné. Ideální je použití e-Lybry® jako podpory pro klienty v nemocnicích 2 – 3x týdně.

Terapeuti potvrzují, že využití e-Lybry® je vysoce efektivní metodou umožňující vyrovnání klienta. Její použití klientům pomáhá zvládat každodenní záležitosti, tak jako tomu je v případě klasické léčby lékařem. E-Lybru® na dálku je možné pustit více klientům po sobě, i když každý z nich má jiné potřeby. Obvyklou praxí je puštění programu e-Lybry® na dálku klientům přes noc, tedy v době, kdy přístroj není normálně využíván.